Mültidisipliner Pelvis Cerrahi Konseyi
24 Mayıs 2018

Pelvis kemiklerinde meydana gelen bir hastalığın (Kırık, Tümör, Enfeksiyon vs) tedavisi ve özellikle cerrahisi oldukça zordur.
Bu bakımdan bu bölgede oluşan bir hastalığın tedavisi mültidispliner bir konsey tarafından yönetilmekte ve tedavi edilmektedir.
Bu konseye, “PELVİS CERRAHİ KONSEYİ” adı verilmiştir. Bu konseyde, Ortopedi, Üroloji, Genel cerrahi, Kadın doğum ve damar cerrahisi uzmanları bulunmaktadır.