Nöroortopedik Ve Vertebral Hastalıklar Polikliniği
24 Mayıs 2018

Dr.Fırat Seyfettinoğlu’nun öncülüğünde pazartesi günleri hizmet vermektedir. Bu poliklinikte coçuk ve erişkin omurga hastalıkları, omurga kırıkları, lomber kanal darlığı ve omurga  deformitelerinin (skolyoz –kifoz-bel kayması) gibi hastalıkların tanı ve  tedavisi konusunda hizmet verilmektedir.
Ayrıca Nöroortopedi ve omurga hastalıkları polikliniğinde polio(çocuk felci),serabral palsi, nöromuskuler skolyoz,tortikollis(eğri boyun) gibi hastalıkların tanı ve tedavisi planlanmaktadır.
Gerekirse bu hastalıkların cerrahi tedavileri başarı ile uygulanmaktadır. 

Skolyoz:
Skolyoz omurganın göğüs ve bel bölgelerinde görülen sağ ve sol yöne doğru eğrilmesidir.
Normal anatomideki bir insan vücudunda düz yapıda olan omurga Skolyoz ile sağ veya sola doğru eğim göstererek, hastaların bedensel olarak deformite olmalarına sebebiyet verir.
Skolyoz tek başına görülebileceği gibi bazı hastalarda kamburluk dediğimiz omurganın öne veya arkaya doğru eğimi olan Kifoz ile birlikte de görülmektedir.
Skolyoz konjenital yani doğuştan oluşabilmekle birlikte, beyin felci, çocuk felci, kas distrofisi gibi durumlara bağlı olarak veya idiyopatik dediğimiz nedeni bilinmeyen sebepler ile daha önce görülmeyen bir omurgada da meydana gelebilmektedir.

Kifoz:
Halk arasında kamburluk olarak bilinen kifoz hangi derecede olursa olsun mevcut eğriliği düzeltmek için uygun bir kifoz tedavisi olduğu bilinmelidir.
Kifoz tedavisi yöntemlerinin belirlenmesinde kamburluğun açısı oldukça önem taşır.
Uzman doktor tarafından gerçekleştirilecek muayeneler sırasında kamburluğun açısı belirlenir ve uygun kifoz tedavisi önerilir.
Kifoz tedavisi yöntemleri kifoz fizik tedavisi egzersizleri, kifoz korsesi ve kifoz ameliyatı olmak üzere 3’e ayrılır.
Kifoz fizik tedavisi egzersizleri kamburluğun 50-70 derece arasında olması durumunda, kifoz korsesi 70-75 derece arasında olması durumunda, kifoz ameliyatı ise 75 derece ve üzeri eğrilik olduğu durumlarda tercih edilir.
Kifoz tedavi yöntemlerinden kifoz fizik tedavisi ve kifoz korsesi cerrahi bir müdahale olmaksızın uygulanan tedavi yöntemleridir.
Kifoz ameliyatı ise cerrahi bir müdahale gerektirir. Tüm kifoz tedavilerinde ortak amaç kamburluğu oluşturan eğriliği sıfırlamak değil açıyı normal boyutlara getirmektir.
Kamburluk tedavisindeki ilk adım uzman doktor tarafından gerçekleşecek muayene sürecidir.