El ve Mikrocerrahisi
24 Mayıs 2018

El ve Mikrocerrahisi:Dr Mehmet Baydar tarafından el ve üst ekstremite ile ilgili hastalıkların tanı ve tedavisi gerçekleştirilmektedir.El ve üst ekstremitenin travmatik ampütasyonlarında mikrocerrahi ile rekonstruksiyon  ve doku defektlerinde flep cerrahisi uygulanmaktadır.