El Robotu
22 Mart 2021

EL ROBOTU
El robotu, üst ekstremitenin distal kısımlarındaki motor işlevi bozukluklarında kullanılmaktadır.
-Beyin hasarları, omurilik hasarları veya ellerdeki sinir kesilerine bağlı felçliklerde
-El cerrahisi geçiren hastaların ameliyat sonrası rehabilitasyonu
-Brakial pleksusta el rehabilitasyonunda kullanılır.

Cihaz hasta elin hareket etme ve üç parmakla çimdik hareketini taklit eder.
Tedavi sırasında hasta cihazın önünde rahat bir şekilde oturur, parmaklar cihaza yerleştirilir. EMG elektrotları takılır.
Hastanın gereksinimine bağlı olarak pasif veya aktif hareketler yaptırılır.

El robotu ile hastalarda;
-Anormal olan kas aktivasyonunun kontrolü,
-Motivasyon,
-Motor kontrol,
-Eldeki kaslarda relaksasyon,
-Motor öğrenme,
-Parmakların açma-kapama koordinasyonu,
-Kol hareketi koordinasyonu sağlanır.

El robotu