Spesifik Alanlarımız
04 Nisan 2022

ANABİLİM DALIMIZDA TÜRKİYEDE İLK DEFA 

 
  1. Geriatrik Ortopedi
  2. Müldisipliner Protez Revizyon Konseyi
  3. Mültidisipliner Pelvis Cerrahi Konseyi 
  4. Tümörlü Hastalar İçin Psikososyal Destek Konsey