T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Birimlerimiz Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2020

Birimlerimiz


İdari Birimler
 • Başhekimlik Yazışma
 • İnsan Kaynakları (Özlük)
 • Satın Alma
 • İhtiyaç Tespit
 • Muayene Kabul
 • Fatura 
 • Tahakkuk
 • Maaş - Mutemetlik-Ek Ödeme
 • İmza-Mühür
 • Adli İşlemler
 • Sağlık Kurulu
 • Hasta Hakları
 • Sosyal Hizmetler
 • Sivil Savunma
 • Kanser Kayıt
 • Bilgi İşlem
 • KaliteYönetim
 • Eğitim 
 • Evrak Kayıt
 • Arşiv
 • Atık Yönetimi
 • Kütüphane
 • Cenaze İşleri
 • Sabim-Bimer
 • Klinik Mühendislik
 • Teknik Birimler 
 • Hukuk 
 • Disiplin
 • Çalışan Hakları ve Güvenliği
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Eczane
Tıbbi Birimler
 • Evde Sağlık Hizmeti
 • Yoğun Bakımlar
 • Diyaliz Merkezi
 • Enfeksiyon Komitesi
 • Ameliyathane
 • Organ Nakli
 • Sterilizasyon
 • Poliklinikler
 • Merkez Laboratuvar
 • Görüntüleme
 • Kanser Kayıt
 • Süryevans
 • Hemovijilans
 • Sigara Bırakma 
 • Yataklı Servisler
Paylaş