T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mehmet Adam Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2021

Mehmet ADAM

 

Lisans: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi-1992

Uzmanlık:  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi-1999

 

Görev yerleri

 

T.C. Sağlık Bakanlığı, Bor-Niğde Devlet Hastanesi 1992–1995 (Pratisyen Tabip)

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1995-1999 (Arş Gör Dr)

T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2000–2005 (Uzman Tabip)

Başkent Üniversitesi, Adana Dr. Turgut Noyan Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2005–2021

 

Eserler

 

Uluslararası hakemli dergi yayınları

 

Gur A, Nas K, Kayhan O, Atay MB, Akyuz G, Sindal D, Aksit R, Oncel S, Dilsen G, Cevik R, Gunduz OH, Ersoy Y, Altay Z, Ozturk C, Akkus S, Senocak O, Kavuncu V, Kirnap M, Tekeoglu I, Erdogan F, Sarac AJ, Demiralp L, Demirkesen A, Adam M. The relation between tooth loss and bone mass in postmenopausal osteoporotic women in Turkey: a multicenter study. J Bone Miner Metab 2003;21(1):43-7.

Okten AI, Adam M, Gezercan Y. Textiloma: a case of foreign body mimicking a spinal mass. Eur Spine J 2006 Oct;15 Suppl 17:626-9. Epub 2006 May 31.

 Leblebici B, Adam M, Bagis S, Tarim AM, Noyan T, Akman MN, Haberal MA. Quality of life after burn injury: The impact of joint contracture. J Burn Care Res 2006 Nov-Dec;27(6):864-8.

Leblebici B, Turhan N, Adam M, Akman MN. Clinical and epidemiologic evaluation of pressure ulcers in patients at a university hospital in Turkey. J Wound Ostomy Continence Nursing 2007;34(4):407-411. 

Adam M, Leblebici B, Akman MN. Spontaneous spinal epidural hematoma related to warfarin therapy: A case report. J Back Musculoskeletal Rehab 2007;20(1):11-14. 

Adam M, Erkan AN, Arslan D, Leblebici B, Özlüoğlu L, Akman MN. High-frequency sensorineural hearing loss in patients with ankylosing spondylitis. Is it anextrarticuler feature of disease? Rheumatol Int 2008 Mar;28(5):413-7. Epub 2007 Sep 26. 

Adam M, Leblebici B, Tarım MA, Yıldırım S, Bağış S, Akman MN, Haberal M. Validation of a Turkish Version of the Burn Specific Health Scale. J Burn Care Res 2009;30(2):288-291. 

Adam M, Leblebici B, Erkan AN, Bağış S, Akman MN. Ankilozan spondilit ve postüral denge. Romatizma 2008;23:87-90.

Leblebici B, Turhan N, Adam M, Çetin N, Bağış S. Geriatrik popülasyonda fibromyalji sendromu. Turk J Rheumatol 2009;24:6-9. 

Adam M, Yıldız Z, Mete G, Leblebici B. İntermittan hidrartrozun kolşisinle başarılı tedavisi. Olgu sunumu. Turk J Rheumatol 2009;24:58-9.

Doruk P, Adam M, Leblebici B. Etanercept kullanan ankilozan spondilitli hastada serviks kanseri: bir olgu sunumu. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2012;58:162-4.

Adam M, Doruk P, Leblebici B. Çocuk hastada ağrısız diskoid lateral menisküs ve meniskal yırtık: vaka sunumu. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2012;58:259-60. 

Bağış S, Adam M, Leblebici ÜB, Karataş M, Güven AZ, Çeliker AR. Sciatic nevre injury due to intramuscular injection: electrophysiological findings and one-year follow-up. Turk J Med Sci 2012;42(5):913-917. 

Adam M, Doruk P, Leblebici B. The contribution of wrist flexion to electrophysiological studies in patients with suspected carpal tunnel syndrome. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(6):1687-92.

Beyaz S, Özkoç G, Akpınar S, Demir Ş, Adam M, Tuncay İC. Comparison of tunnel expansion and isometric muscle strenght after ACL reconstruction with single or dual-bundle hamstring allograft: a prospective, randomized study. Acta Orthop Traumatol Turc 2012;46(5):353-360.

Doruk P, Leblebici B, Adam M, Purbagher A. Bir olgu sunumu eşliğinde gebelikte sakral yetmezlik frakturu. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2013;59:85-87.

Özkan AK, Doruk P, Adam M, Çelik ZY, Leblebici B. Autosomal dominant osteopetrosis type II. J Back Musculoskelet Rehabil. 2015:28(1):197-200. 

Analan PD, Leblebici B, Adam M. Effects of therapeutic ultrasound and exercise on pain, function, and isokinetic shoulder rotator strength of patients with rotator cuff disease.. J Phys Ther Sci 2015; 27:3113-3117.

Analan PD, Yılmaz EE, Adam M, Leblebici B. The effect of physician experience on the measurement reliability of the Reimers? hip migration percentage in children with cerebral palsy.. J Phys Ther Sci. 2015; 27:3255-3258.

Analan PD, Leblebici B, Adam M. A case of cervical radiculopathy related to cervical manual theraphy course. West Indian Med J 2015; DOI: 10.7727/wimj.2015.535.

Analan PD, Leblebici B, Adam M, Sarıtürk Ç. Bone loss during the acute stage following burn injury: Is it local or systemic? West Indian Med J 2018; 67 (3): 229-232.

 

Ulusal Hakemli dergi yayınları

 

Sarpel T, Şahin G, Güzel R, Doğan B, Adam M, Burgut R, Göncü K. Diz dejeneratif eklem hastalığı olan olgularda Diflunisal’ın etkinliğinin değerlendirilmesi. Optimal Tıp Dergisi 1996;9(3):91-6.

Sarpel T, Güzel R, Kozanoğlu E, Adam M, Burgut R, Göncü K. Efficacy of low dose methotrexate in the treatment of rheumatoid arthritis. Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon dergisi 1997;3(2):127-131.

Kozanoğlu E, Demirkeser A, Adam M, Sarpel T, Göncü K. Bel ağrılı olgularımızın özellikleri. Ç.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 1997;22(4):264-67.

Adam M, Güzel R, Kozanoğlu ME, Soyupak S, Göncü MK. Baastrup hastalığı: bir olgu sunumu. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi 2001;12(1):69-70.

Doğan B, Güzel R, Adam M, Sarpel T, Göncü MK. Postmenapozal osteoporozlu hastalarda farklı tedavilerin karşılaştırılması. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi 2001;12(1);28-32.

Gur A, Nas K, Kayhan Ö, Atay MB, Akyüz G, Sindal D, Akşit R, Öncel S, Dilşen G, Çevik R, Gündüz OH, Ersoy Y, Altay Z, Öztürk C, Akkuş S, Şenocak O, Kavuncu V, Kırnap M, Tekeoğlu I, Erdoğan F, Demiralp L, Demirkeser A, Adam M. Postmenopozal osteoporozlu kadınlarda diş kaybı ile kemik yoğunluğu kaybı arasındaki ilişki. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi 2001;12(1):7-11.

Gürsoy S, Adam M. Romaroid artritli olguların fonksiyonel durumu, hastalık süresi, ESH, KMY değeri, osteocalcin ve CRP düzeyi arasında korelasyonların varlığının araştırılması. Romatizma Dergisi 2000;15(3):167-171.

Leblebici B, Adam M, Yalçın Ö, Yesevi B. Sırt ağrısı nedeni olarak osteoid osteoma: olgu sunumu. Osteoporoz Dünyasından 2005;11(4):159-161.

Yesevi B, Adam M, Leblebici B, Elden H. Primer fibromyaljili olgularda obezitenin kemik mineral yoğunluğuna etkisi. Osteoporoz Dünyasından 2005;11(4):148-150.

Nas K, Gür A, Atay MB, Kayhan Ö, Akyüz G, Sindel D, Öncel S, Dilşen G, Çevik R, Erdoğan F, Altay Z, Gündüz OH, Ersoy Y, Öztürk C, Akkuş S, Şenocak Ö, Kavuncu V, Kırnap M, Demirkesen A, Tekeoğlu İ, Yapıcı C, Demiralp L, Adam M. Türkiye’de osteoporoz risk faktörleri. Osteoporoz Dünyasından 2001;7(2):62-67.

Ökten Aİ, Adam M, Gezercan Y, Çapraz M, Kayacan M, Kavuncu İ, Kınalı S, Başar N, Ergün R. Sivil spinal ateşli silah yaralanmaları. Türk Nöroşirurji Dergisi 2006;16(3):188-193.

Leblebici B, Adam M, Tarım A, Akman MN, Haberal MA. Yanık sonrası akut dönemde gelişen kemik kaybı. Osteoporoz Dünyasından 2007;13(2):33-36.

Adam M, Leblebici B, Bağış S, Akman MN. Elektronöromyografik inceleme isteminin uygunluğu. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2007;53:150-153.

Leblebici B, Adam M, Yapgu S, Bağış S, Akman MN. Rotator manşon problemlerinde açık ve kapalı kinetik zincir skapulohumeral stabilite egzersizlerin karşılaştırılması. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2007;53:134-137.

Adam M, Leblebici B, Bağış S, Öztürk TŞ. Ankilozan spondilitli kırk iki olgunun Bath Ankilozan Spondilit Fonksiyonel İndeks ile değerlendirilmesi. Ç.Ü.T.F. Dergisi 2007;32(1):7-11.

Leblebici B, Adam M, Bağış S, Akman MN. Erken dönem karpal tünel sendromunda median-ulnar sinir ve median-radial sinir latans farkı testlerinin kullanımı. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2008;54(1):22-26.

Adam M, Leblebici B. Kemiğin Paget Hastalığı. Ç.Ü.T.F. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi 2007;16(4):283-296.

Adam M, Mete G, Yıldız Z, Leblebici B, Demir Ş. Kemiğin Paget Hastalığı: Bir olgu sunumu.Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2008;54:184-186.

Doruk P, Adam M, Leblebici B. Sağlıklı gönüllülerde el bilek fleksiyonu elektrofizyolojik çalışmaları etkiliyor mu? Ç.Ü.T.F Dergisi 2011;36(1):24-28.

Mete G, Adam M. Knowledge of patients about physical medicine and rehabilitation attending a tertiery physical medicine and rehabilitation clinic. Romatol Tıp Rehab 2011;22(3):56-9.

Doruk P, Adam M, Leblebici B. Hemodiyaliz hastasında torakal spondilodiskite bağlı parapleji: Olgu sunumu. FTR Bil Der 2012;15(2):57-60.

Doruk P, Leblebici B, Adam M, Reyhan M. Spontaneous multipl rib fractures secondary to renal osteodystrophy in a patient on haemodialysis : A case report. FTR Bil Der 2012 15(3):96-99.

Doruk P, Adam M, Leblebici B. Radiotherapy consequent sacral stress fracture: A case report. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi

Doruk P, Adam M, Leblebici B. Metastatik meme karsinomlu hastada RA benzeri paraneoplastik sendrom: Bir olgu sunumu. FTR Bil Der 2013;16:62-65.

Doruk P, Leblebici B, Adam M. Alçı Uygulaması Sonrası Gelişen Kompartman Sendromu: Üç olgu sunumu. Cukurova Medical Journal 2013;38(4):774-778.

Doruk P, Adam M, Leblebici B, Pektaş Ö. Primer diz osteoartritinde fiziksel tıp ve rehabilitasyon modalitelerinin kas gücü ve postüral stabilite üzerine etkisi. FTR Bil Der 2013;16:55-61.

Leblebici B, Adam M, Doruk P. Yaşlı ve genç erişkin fibromyalji sendromlu hastaların klinik özellikleri. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2015;35(1):22-26.

 

 


Paylaş