T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Emine Çetin Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2021

Emine Çetin


Uzm. Dr. Emine Çetin


Eserler

Uluslararası hakemli dergi yayınları

1. Doruk Analan P, Kaya E. Is There a Relationship Between Insulin Resistance and Breast Cancer-Related Lymphedema? A Preliminary Study. Lymphat Res Biol. 2021 23 March Doi: 10.1089/lrb.2019.0072. Online ahead of print.

2. Doruk Analan P, Kaya E. Postural Stability in Patients with Lower Limb Lymphedema. Lymphat Res Biol. 2019;17(6):647-650.

3. Doruk Analan P, Kaya E. The Effect of Serum 25(OH)D3 Level on Breast Cancer-Related Lymphedema. Lymphat Res Biol. 2020;18(1):22-26.

4. Aslan H, Analan P, Kaya E. Is there a correlation between the biceps brachii muscle stiffness measured by elastography and severity of lymphedema in patients with breast cancer-related lymphedema? Archives of Clinical and Experimental Medicine. 2018; 3(3): 143-147.

 

Ulusal Hakemli dergi yayınları

Kaya E, Analan, P. Çömelme egzersizi sonrası unilateral peroneal paralizi. Cukurova Medical Journal. 2016;41: 36-40.


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

1. Kaya E, Çiçek MA. Erişkin Kanserlerinde Fiziksel Rehabilitasyon. Kapukaya A, editör. Kanserli Hastalarda Psikososyal ve Fiziksel Rehabilitasyon. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.53-7.

2. Çetin E. Kanserli Hastaların Rehabilitasyonuna Genel Yaklaşım. Kapukaya A, editör. Kas iskelet sistemi yumuşak doku tümörleri olgu albümlü. 1. Baskı. Adana. Çukurova Nobel Tıp Kitapevi ; 2020

3. Çetin E, Büyükvural Şen S. Kanser Tedavisine Bağlı Fiziksel ve Sistemik Sorunlar.  Kapukaya A, editör. Kas iskelet sistemi yumuşak doku tümörleri olgu albümlü. 1. Baskı. Adana. Çukurova Nobel Tıp Kitapevi ; 2020

4. Çetin E, Yılmaz Kara EE. Psikososyal ve Fiziksel  Destek Komiteleri. Kapukaya A, editör. Kas iskelet sistemi yumuşak doku tümörleri olgu albümlü. 1. Baskı. Adana. Çukurova Nobel Tıp Kitapevi ; 2020

 

Paylaş