T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tümör Konseyi Çalışma Plan ve Prensipleri Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2020

Tümör Konseyi Çalışma Plan ve Prensipleri


Tümör konseylerinin çalışma plan ve prensipleri:

a) Tümör konseyleri 4 gruptan oluşmaktadır.

        1-Pediatrik Onkoloji Konseyi: Pediatrik onkoloji konseyi 15 günde bir  Salı günleri saat 13.00 da toplanmakta olup konseyin koordinasyonu Uzm.Dr. Ayşe ÖZKAN tarafından yürütülür.

        2-Ortopedi Onkoloji Konseyi:  Ortopedi onkoloji konseyi  15 günde bir   Salı günleri saat 15.00 da toplanmakta olup konseyin koordinasyonu Uzm.Dr. Hasan Ulaş OĞUR tarafından yürütülür.

        3-Genel Onkoloji Konseyi: Genel onkoloji konseyi Perşembe günleri saat 13.00 da toplanmakta olup konseyin koordinasyonu Doç.Dr. Berna Bozkurt DUMAN tarafından yürütülür.

        4-Beyin cerrahi Onkoloji Konseyi: Beyin cerrahi onkoloji konseyi 15 günde bir Perşembe günleri saat 15.00 da toplanmakta olup konseyin koordinasyonu Doç.Dr. Ali İhsan ÖKTEN tarafından yürütülür.

b)Dahili ve cerrahi bölümlerden konseyde değerlendirilen hastaya katkısı olan ve onkolojik olgularla ilgilenmek isteyen tüm kişilerin katılımın sağlanması amaçlanmalı ve gerekli iletişim sağlanmalıdır.

c) Alınan kararlar konsey defterine yazılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

d)Tartışılması istenilen olgular en az iki gün önceden hastane internet sitesindeki tümör konseyi başvuru formu ile konsey sekreterliğine mail yoluyla gönderilmelidir.

e)Bu olguların bilgileri sekreterya tarafından ilgili üyelere elektronik ortamda ulaştırılmalıdır.

Paylaş