T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Diyaliz Merkezi Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Ünitesinde hastalar Nefroloji Uzmanı sorumluluğunda diyaliz sertifikalı hekim, hemşire,diyaliz teknikeri, diyetisyen, psikolog eşliğinde tedavileri yapılmaktadır.
Hepatit B’li ve Hepatit C’li hastalar ayrı salonlar ve ayrı cihazlarda diyaliz tedavileri yapılmaktadır.
Diyaliz merkezi ünitemizde 31 cihaz ile programlı 190 hastaya hizmet vermektedir. Tüm diyaliz hastalarının aylık, 3 aylık ve 6 aylık kan tetkikleri yapılmakta, akciğer grafileri, rektokardiyografileriizlenmektedir.
Hastanemiz bünyesinde Organ Nakli ekibi eşliğinde kadavradan ve canlıdan böbrek nakli yapılmaktadır. Hastalar ameliyat öncesi ve sonrası uzman hekimler tarafından takip edilmektedir.
Hastanemiz bünyesinde 1 adet Doçent unvanında Çocuk Nefroloğu çocuk hastalara hizmet vermektedir.
Periton diyaliz ünitemizde 100 hastaya hizmet verilmektedir.
Hastalar servis ile evlerinden alınarak diyaliz merkezimize gelmekte, tedavilerinden sonra servis ile evlerine bırakılmaktadır.
Diyaliz merkezine D blok Alt zemin katından ulaşabilirsiniz.


  • Diyaliz Merkezi
  • Diyaliz Merkezi
  • Diyaliz Merkezi
  • Diyaliz Merkezi

Paylaş