Pediatric Cardiology
05 Haziran 2018

ADANA ŞEHİR HASTANESİ ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ POLİKLİNİĞİ

KLİNİKTE ÇALIŞAN PERSONELİMİZ:

2 Uzman Doktor, 1 Hemşire, 1 Sekreter 

ÇOCUK KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ DOKTORLARI

ADI SOYADI

ÜNVANI

Erman ÇİLSAL (CV)

UZM. DR

Hüsnü DEMİR

UZM. DR


KLİNİĞE ULAŞIM

POLİKLİNİK YERİ:
C Blok zemin katta çarşamba öğleden sonra hafta içi hergün hizmet vermektedir.

ANJİYOGRAFİ ÜNİTESİ: A Blok 1. katta anjiyografi ünitesi bulunmaktadır.


KLİNİKTE YAPILAN İŞLER:

Adana Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Polikliniğinde, doğumsal veya edinilmiş kalp hastalıkları olan 0-18 yaş arası çocuk hastalara ve anne karnındaki bebeklere (fetus) tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir.

Çocuk Kardiyoloji polikliniğimiz, Adana Şehir Hastanesi’nde C blok zemin kattadır. Polikliniğin girişinde resmi işlemlerin yapılabildiği sekreterlik bulunmaktadır.

Kalp kateterizasyonu-anjiyografi ve elektrofizyoloji laboratuvarı Erişkin Kardiyoloji kliniğinin bulunduğu A Blok 1. katındadır.

VERİLEN HİZMETLER

Bölümümüzde transtorasik ve transözefageal olarak kullanılan ekokardiyografi cihazı, tek kollu anjiyografi sistemi, elektrokardiyografi (EKG) cihazı, efor (koşu bandı) ve 24 saatlik EKG (holter) monitorizasyon, haftalık (event) kayıt cihazı bulunmaktadır.

POLİKLİNİK HASTA MUAYENESİ

Poliklinik hizmetlerinin verildiği bölüm C Blok zemin katta yer almaktadır. Haftanın her iş günü (Çarşamba öğleden sonra hariç) poliklinik hizmeti verilmektedir. Poliklinik hizmetleri saat 08:30’da başlayıp 16:00’a kadar devam etmektedir. Hastalar sıklıkla üfürüm, göğüs ağrısı, bayılma, morarma, tansiyon yüksekliği gibi nedenlerle yönlendirilmekte ve polikliniğimizde muayene edilmektedir. Elektrokardiyografi, ekokardiyografi (M-mode, iki boyutlu, renkli Doppler), efor EKG, ambulatuvar EKG (Holter monitorizasyonu),  haftalık ritim monitorizasyonu (Event recorder), ambulatuvar kan basıncı ölçümü gibi girişimsel olmayan ve hastaya zarar vermeyen (non-invazif testler) de bölümümüz içerisinde yer almaktadır. Hastaların muayenelerinden sonra elektrokardiyografi ve telekardiyogramları değerlendirildikten sonra ek tetkiklere gerek duyulması halinde bölümümüzde yapılacak testler mümkünse aynı gün içerisinde mümkün değilse kısa dönem sonrasına randevu verilerek hastalar değerlendirilmektedir.