MINISTRY OF HEALTH ADANA CITY TRAINING & RESEARCH HOSPITAL

Radiation Oncology Updated: 01 December 2020

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Polikliniği


Radyasyon Onkolojisi Polikliniği D Blok B1 katında bulunmaktadır.

Radyasyon Onkolojisi polikliniği hafta içi hergün hizmet vermektedir.


Tedavi ettiğimiz başlıca tümör grupları:

Kliniğimizde, erişkin ve çocukluk çağı tümörlerinin küratif ve palyatif tedavisi multidisipliner yaklaşımla yapılmaktadır.

Kliniğimizde yakın zamanda stereotaktik radyoterapi ve jinekolojik tümörlerin brakiterapi ile tedavisi hizmetlerimiz de başlayacaktır.

Kliniğimizin Cihaz Donanımı:

Kliniğimizde, herbiri 3 boyutlu konformal radyoterapi (3BKRT) , yoğunluk ayarlı radyoterapi(YART/IMRT), volümetrik ark terapi, görüntü eşliğinde radyoterapi (IGRT) ve radyocerrahi yapabilen yüksek teknolojili 2 adet lin-ac cihazı ve brakiterapi yapabilen 1 adet cihaz bulunmaktadır.

Fotoğraflar

  • Radyasyon Onkolojisi
  • Radyasyon Onkolojisi - Bekleme Alanı
  • Radyasyon Onkolojisi
  • Radyasyon Onkolojisi
  • Radyasyon Onkolojisi
  • Radyasyon Onkolojisi - Brakiterapi
  • Radyasyon Onkolojisi - BT Simülatör
  • Radyasyon Onkolojisi - BT Simülatör
  • Radyasyon Onkolojisi


Share